Versionshistorik för "Household Improvement Ideas To Aid You Out... Tip Num 19 Of 571"

Från My Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.

Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot nuvarande version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.
  • (nuvarande | föregående) 18 mars 2019 kl. 20.51 CurtisUther2 (Diskussion | bidrag) m (5 301 byte) (Skapade sidan med 'Use a dampened sponge on your drywall. Instead of sanding seams in drywall, use a sponge. With some practice, using a wet sponge can smooth out drywall seams as good as sanding. ...')
Personliga verktyg